Информация и резервации

GSM за ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Езерово.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Езерово. Село Езерово, Община Белослав, ул. Светлина 2
Телефони за контакт с ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Езерово. 051142047
Факс: 051142047

Информация

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Основно училище Св. св. Кирил и Методий село Езерово, община Белослав, обл. Варна предлага обучение на ученици от I-VII клас.


Организацията на учебния ден е целодневна, съобразена с интересите и заложбите на учениците. Училището предоставя модерна база за обучение и образователни игри. Учениците участват и се представят успешно на състезания и олимпиади.

Организират се разнообразни изяви, в които децата разкриват своя потенциал.

Възпитаници на ОУ Св.св.Кирил и Методий с. Езерово имат своя успешна кариера в областта на медицината и фармацията, информационните технологии и изкуството.

 

Учебни смени: една смяна - само сутрин. 

ПРИЕМ

Основно училище Св. св. Кирил и Методий село Езерово, община Белослав, организира прием на ученици в първи клас съгл. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.