Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Село Езерово, Община Белослав
ул. Светлина 2

Телефон: 051142047
Факс: 051142047

Информация

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

Основно училище Св. св. Кирил и Методий село Езерово, община Белослав, обл. Варна предлага обучение на ученици от I-VII клас.


Организацията на учебния ден е целодневна, съобразена с интересите и заложбите на учениците. Училището предоставя модерна база за обучение и образователни игри. Учениците участват и се представят успешно на състезания и олимпиади.

Организират се разнообразни изяви, в които децата разкриват своя потенциал.

Възпитаници на ОУ Св.св.Кирил и Методий с. Езерово имат своя успешна кариера в областта на медицината и фармацията, информационните технологии и изкуството.

 

Учебни смени: една смяна - само сутрин. 

История на училището

Начално училище „Св.св.Кирил и Методий“ с. Езерово е открито на 1 октомври 1930 година.

През 1968 г. е построена нова сграда, в която се помещава Професионално техническо училище - ПТУ по автотранспорт (1968-1969 г.) и Средно професионално техническо училище СПТУ по автотранспорт (1969-1974 г.), което се премества в гр. Варна.


Днес ОУ „ Св.св.Кирил и Методий“ с. Езерово е с модерна визия за бъдещето на своите възпитаници.

КОНТАКТИ

Телефон на директора за контакт с родители за мнения и препоръки във връзка с електронното обучение: 0898 632 809 - Стойчо Стоев - директор. 

Работно време - директор
От понеделник до петък
От 7,30 часа до 15,30 часа

Приемно време:
Вторник от 12,00 -13,00 часа
Четвъртък от 12,00- 13,00 часа

ПРИЕМ

Основно училище Св. св. Кирил и Методий село Езерово, община Белослав, организира прием на ученици в първи клас съгл. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.