Хотели от ЙОП.БГ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Езерово - Документи

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Село Езерово, Община Белослав
ул. Светлина 2

Телефон: 051142047
Факс: 051142047

Документи

Документи

Инфо 136 - детска градина 2

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадно заяавление ДЗИ

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

График 1-ви клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 2-ри клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 3-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 4-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 5-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Български езил и литература - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Математика - Проект "Подкрепа за успех"