Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Село Езерово, Община Белослав
ул. Светлина 2

Телефон: 051142047
Факс: 051142047

Документи

Документи

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

Инфо 136 - детска градина 2

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадно заяавление ДЗИ

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ MERKI-ZA-POVISHAVANE-KACHESTVOTO-NA-OBRAZOVANIE.pdfУЧЕБНИЯ ДЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 1 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -2 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -3 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -4 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛ.

--------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Организация на учебния процес

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

График 1-ви клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 2-ри клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 3-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 4-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 5-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Български езил и литература - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Математика - Проект "Подкрепа за успех"

ФОРМУЛЯРИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ УЧЕНИК

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 3 ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 7 ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

ЗАПОВЕДИ