Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Село Езерово, Община Белослав
ул. Светлина 2

Телефон: 051142047
Факс: 051142047

Защита на личните данни

Защита на личните данни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ПЕРСОНАЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - РОДИТЕЛИ - УЧЕНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОСТЪП -ЛИЧНИ ДАННИ

ИСКАНЕ - ЗАЛИЧАВАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ИСКАНЕ - КОРИГИРАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ИСКАНЕ ОГРАНИЧАВАНЕ - ОБРАБОТВАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ